Privacybeleid

Privacy beleid Dronelaunch

Laatste update 23-05-2018

Artikel 1 Inleiding

Dank voor uw bezoek aan Dronelaunch. Lees onze algemene voorwaarden en het privacy beleid zorgvuldig door. U moet akkoord gaan met beide documenten om toestemming te krijgen, voor het gebruik maken van onze services.

Dit privacy beleid (het “beleid”) beschrijft de verzameling van persoonlijke informatie door participaties die zaken doen met Dronelaunch  (hierna te noemen “Dronelaunch”, “wij” of “ons”), van de gebruikers van onze website op www.dronelaunch.nl (de “site”), alle gerelateerde applicaties, widgets, software, gereedschappen en andere diensten die door ons worden aangeboden en waarop een link naar dit beleid wordt weergegeven. Door gebruik te maken van onze dienst, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

Wij raden aan om het privacy beleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je contact opnemen met info@dronelaunch.nl.

Artikel 2 Persoonlijke informatie

“Persoonlijke informatie” is informatie die u identificeert als een individu of betrekking heeft op een identificeerbare persoon, zoals:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bank gegevens
– Portfolio piloot
– Certificaten & verzekeringen rondom de drones en piloten
– KvK nummer

We kunnen van een derde partij haar betalingsservice gebruiken om betalingen van de diensten te verwerken. Als u een betaling doet na bestelling van een van onze diensten, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld door deze derden, en niet door ons, en zullen worden onderwerpen aan het privacy beleid van de derde partij, in plaats van dit privacy beleid. Wij hebben daar geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens van deze derde.

Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere mensen met ons in verband brengt om een opdracht in te dienen, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om dat te doen en stelt u ons in staat om de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wij en onze dienstverleners kunnen persoonlijke informatie op verschillende manieren verzamelen, waaronder:

Door middel van de diensten: we kunnen persoonlijke informatie verzamelen via onze diensten, zoals wanneer u een opdracht plaatst, u zich aanmeldt als piloot en uw portfolio online plaatst, of wanneer u contact met ons op neemt.

 

Artikel 3 Overige informatie

 

“Overige informatie” is informatie die niet uw specifieke identiteit onthult of niet direct betrekking heeft op een individu, zoals:

– Informatie verzameld via cookies, pixel-tags en andere technologieën.

– Hoe wij overige informatie kunnen verzamelen

– Wij en onze derde dienstverleners kan een verscheidendheid van andere informatie, met begrip van het verzamelen:

 

Het gebruik van cookies:

 

– cookies zijn stukjes informatie die direct opgeslagen zijn op de computer die u gebruikt. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen, zoals het type browser, de tijd die u besteed aan de diensten, bezochte pagina’s, taal voorkeuren en andere anonieme verkeersgegevens. Wij gebruiken de informatie voor veiligheidsdoeleinden; de navigatie te vergemakkelijken; efficiënter gegevens tonen; voortdurend verbeteren van het ontwerp en de functionaliteit van de services, te begrijpen hoe ze worden gebruikt en om ons te helpen met het oplossen van vragen over hen.

– IP-adres: Uw IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt door uw Internet Service Provider. Een IP-adres kan worden geïdentificeerd en wordt automatisch gelogd in onze server log bestanden wanneer een gebruiker toegang krijgt tot een van onze services, samen met de tijd van het bezoek en de pagina(‘s) bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is gebruikelijk en gebeurt automatisch door vele websites, applicaties en andere diensten. Wij maken gebruik van IP-adressen voor doeleinden als het berekenen van het gebruik van onze services, evenals het helpen diagnosticeren van problemen met de server en het beheer van de onze services

 

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies, dan is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers die het mogelijk maakt om automatisch cookies te weigeren of de keuze van afnemende of de overdracht naar uw computer van een bepaalde cookie te aanvaarden worden weergegeven van een bepaalde site. Maar als u deze cookies niet accepteert, kunt u enige overlast ervaren in het gebruik van de services. Zo zijn wij niet in staat om uw computer te herkennen, en dat kan nodig zijn om in te loggen elke keer dat u de website bezoekt, of gebruik maakt van Share en/of Progress.

 

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de diensten en verslag uit brengen over de activiteiten en trends. Dergelijke diensten kunnen ook informatie met betrekking tot het gebruik van andere websites, apps en online diensten verzamelen. U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google door te gaan naar www.google.com/policies/privacy/?partners/~~V en u afmelden door de browser add-on te downloadden die beschikbaar is via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Wij kunnen overige informatie gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, tenzij wij verplicht zijn om anders te doen onder het toepasselijke recht. Als we verplicht zijn om de overige informatie te delen onder de toepasselijke wetgeving, dan kunnen we dit gebruiken voor alle doeleinden waarvoor de informatie nodig is en zullen wij persoonlijke informatie hiervan uitsluiten. In sommige gevallen kunnen we overige informatie met persoonlijke informatie combineren. Als we dat doen, zullen we de gecombineerde informatie als persoonlijke informatie behandelen, zolang het gecombineerd is.

 

Artikel 4 Hoe gebruikt Dronelaunch jouw gegevens?

 

Hieronder vindt je een overzicht van de doeleinden waarvoor Dronelaunch persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Dronelaunch voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Dronelaunch worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben wij alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële informatie.

 

Doeleinde:                               Financiële administratie

Gegevens:                             Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

—-

 

Doeleinde:                              Beheer van bestellingen

Gegevens:                              NAW-gegevens, leveringadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, bestellingnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                              Afhandelen klachten

Gegevens:                              NAW-gegevens, leveringadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, bestellingnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                              Facturatie

Gegevens:                              NAW-gegevens, leveringadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, bestellingnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                              Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                              NAW-gegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

 

Doeleinde:                              Afhandelen klachten

Gegevens:                             NAW-gegevens, E-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                               Facturatie

Gegevens:                             NAW-gegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

 

Doeleinde:                              Wesbite analytics

Gegevens:                              Surfgedrag, locatie

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                               Account aanbieden

Gegevens:                              Naam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, inhoud van het bericht

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                              Plaatsen van berichten of recensies

Gegevens:                              Naam, e-mailadres, wachtwoord, inhoud van het bericht

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

                                              

 

Doeleinde:                              Chatfunctie

Gegevens:                              Naam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, inhoud van het bericht

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens

 

Dronelaunch heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij de gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten

met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je

de persoonsgegevens wilt zien die bij Dronelaunch over je zijn vastgelegd, kun je een

verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar

aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een

verzoek hiertoe doen bij Dronelaunch. Je kent verzoeken dat Dronelaunch je gegevens

wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Dronelaunch te verzoeken de

verwerking van je persoonsgegevens te beperken

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Dronelaunch of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens via Dronelaunch te verkrijgen. Dronelaunch zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Dronelaunch je daardoor bepaalde diensten niet kan leveren.

 

Reactie door Dronelaunch

Een verzoek kan gestuurd worden naar inf@dronelaunch.nl. Dronelaunch zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Dronelaunch een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Dronelaunch je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven, waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan

  • Verwerkers

 

Het kan zijn dat Dronelaunch verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Artikel 5 Diensten van derde partijen.

 

Dit privacy beleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere praktijken van derden. Een opname van een link naar onze services impliceert niet dat wij goedkeuring geven aan de gelinkte site, tenzij het en van onze partners, affiliate-partners of door ons gebruikte marketing kanalen betreft.

 

Artikel 6 Veiligheid

 

Wij streven naar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om gebruik van persoonlijke gegevens te beschermen binnen onze organisatie. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem een 100% veiligheid garanderen. Als u reden heeft te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, neem dan direct contact met ons op en meld uw ervaring in overeenstemming met de sectie ‘Onze Contactgegevens’ onder aan deze pagina.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens opslaan voor de periode die nodig is voor doeleinden die in dit privacy beleid staan, tenzij een langer bewaartermijn is vereist of is toegestaan volgens de wet.

 

Artikel 8 Updates aan dit privacy beleid

 

Wij kunnen dit privacy beleid wijzigen. De “LAATSTE UPDATE” is terug te vinden aan de bovenkant van deze pagina en geeft aan wanneer dit privacy beleid voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen worden van kracht wanneer we deze plaatsen of het privacy beleid herzien op de diensten. Uw gebruik van de diensten na deze wijzigingen betekent dat u het herziende privacy beleid accepteert.